Våre Tjenester

Stillasutleie

Utleie og montering av stillas til proffmarkedet og private

Takoverbygg

Takoverbygg sikrer et mer stabilt arbeidsklima og en kontinuerlig framdrift under kontrollerte forhold.

Byggheiser

Vi har flere typer byggheiser til forskjellige formål. Både for transport av varer og/eller personell på byggeplassen.

Vi dekker de fleste behov for stillaser for proffmarkedet og til private. Vi har løsninger for tungstillas, lettstillas, rullestillas, hengestillas, tak-over-tak, spesialstillas, taksikring og inndekking.

KONTAKT OSS